Grondwerk

De werkzaamheden bij het grondwerk bestaan uit:

  • Complete tuinrenovatie van leeg rooien van groen tot grondwerk voor terras en vijver
  • Uitgraven van aanbouw tot woonhuis
  • Het graven van sleuven voor riool- en/of leidingwerk
  • Grondwerk t.b.v. straatwerk

Het grondwerk wordt uitgevoerd in overleg met de opdrachtgevers waarbij tussentijdse onvoorzienbare problemen aangepakt en opgelost worden.

Referenties van grondwerk:

Aanbrengen grond, straat en beplating, Prodrive, te Son

Aan brengen beschoeiing, te Thorn:

Keerwanden plaatsen, Appél Den Bosch: